ANTARKTYDA

women dancing near mirror

Przed Międzynarodowym Rokiem Geofizycznym bar­dzo niewiele wiadomo było o rzeźbie kontynentu skrytego pod lodami antarktycznymi, to zaś, co wie­dziano, pochodziło niemal wyłącznie z obserwacji ob­rzeży tego lądu. Sondaże w otaczającym Antarktydę oceanie wykazywały, że szelf kontynentalny leży na głębokości 1300 stóp, podczas gdy szelfy wszystkich innych kontynentów zaczynają się na głębokości 30 stóp. Było to odkrycie wielkiej wagi w dwojakim znaczeniu tego słowa, świadczyło bowiem również, że potworny ciężar pokrywy lodowej ugniata skorupę Ziemi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *