ATMOSFERA NATURALNA

Atmosfera naturalna — w odróżnieniu od wytwa­rzanej przez człowieka (jak smog będący rezulta­tem niepełnego spalania paliw kopalnych oraz emanacje z kominów) — składa się z azotu, tlenu, argonu, dwutlenku węgla, neonu, helu, kryptonu, ksenonu, wodoru, metanu i tlenku azotu. Na tę gazową otoczkę wpływa biosfera, ponieważ istoty żywe oddychają i w swym cyklu życia i śmierci przekształcają różne związki chemiczne i ekstrahują je z gleby. Gleba jest zasadniczo produktem erozji skał przez wiatry i desz­cze, które same są mocami atmosfery wyposażonej w energię przez Słońce. Jednakże gleba jest także „żywa”. Bryła gleby nie większa od piłki futbolowej zawiera więcej żywych organizmów niż; jest ludzi na Ziemi, a próchnica, produkt rozkładu żywej ma­terii, stanowi zasadniczy składnik górnej warstewki gleby, od której zależy wszelkie rośnięcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *