CZŁOWIEK POSZEDŁ NA SKRÓTY

group of women running on brown wooden floor

Człowiek .,poszedł na skróty” w tym wybuchowym procesie, aby uzyskać wynik w ułamku sekundy. Słońce „warzy” swoje atomy znacznie powolniej, ma miliardy lat do dyspo­zycji. Pierwszy Hans Bethe przedstawił przekonujący model takiego słonecznego cyklu przemian atomo­wych.Jądro węgla występuje w nim w roli katalizatora: bierze udział w reakcji na początku cyklu i pojawia się ponownie przy powstaniu jądra helu. Cykl przed­stawia się następująco. Węgiel (12C) chwyta proton, czyli jądro wodoru, i tworzy izotop azotu (18N). Izotop azotu rozkłada się na izotop węgla (18C), pozyton i neutrino. Węgiel-13 chwyta drugi proton i tworzy zwykły azot. Azot chwyta trzeci proton i tworzy izo­top tlenu (150).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *