FORSOWANE PROGRAMY

Forsowne programy, mające za cel jak najspieszniejsze wyprawienie człowieka w Kosmos, dostarczyłyby biologom w pracowniach me­dycyny kosmicznej możliwości badań i zdobywania ta­kiej wiedzy o organizmach ludzkich, która ma zna­czenie również dla pozostających na Ziemi.Jednakże bezpośrednie i natychmiastowe! korzyści uzyskano w meteorologii i komunikacji: mieszkańcy Ziemi otrzymali więcej sposobności kontroli swego środowiska i więcej okazji do nawiązywania bardziej zażyłych stosunków, z lepszym czy gorszym skutkiem, jak to bywa z sąsiadami, którzy sobie przez płoty ga­wędzą lub wymyślają.Rozbudzenie zainteresowań możliwościami życia na planetach Układu Słonecznego — co już dawno wy­myślili autorzy science fiction, lecz czego nie rozwa­żano na serio — sprzyjało badaniom nad warunkami, w jakich życie w ogólności, niekoniecznie identyczne z naszym, mogłoby powstać. O tej kwestii początków życia będzie szerzej mowa w dalszym ciągu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *