IM JAŚNIEJSZA GWIAZDA

group of women running on brown wooden floor

Zaobserwowano, że im jaśniej­sza gwiazda, tym dłuższy okres pulsacji. Harlow Shapley, astronom z Uniwersytetu Harvarda, posłużył się tym pulsowaniem do pomiaru odległości. Zmierzyw­szy pulsacje mógł określić absolutną jasność gwiazdy, co w zestawieniu z pomiarem jasności pozornej po­zwalało wyliczyć jej rzeczywistą odległość. Stosując tę metodę Hubble upewnił się, iż owe gwiazdki w An­dromedzie świecą bardzo mocno, choć ich jasność po­zorna jest tak znikoma, że są prawie niewidoczne To tak, jakby powiedzieć, że potężny reflektor wy­dał się ognikiem zapałki. Możliwe było jedno tylko wyjaśnienie: ze te gW1azdy są bardzo, bardzo daleko. Systematyczne pomiary tego rodzaju wykazały, że Andromeda nie jest wcale sublokatorką Drogi Mlecz­nej, lecz galaktyką co się zowie, odległą o co naj­mniej milion lat świetlnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *