JEDNO Z ZADAŃ SATELITÓW

women dancing near mirror

Jednym z zadań satelitów meteorologicznych jest pomiar energii, która dociera na Ziemię, oraz reje­strowanie okoliczności jej utraty. Jeśli zapisy wykażą z upływem lat, iż po jednej lub drugiej stronie — kredytowej czy debetowej — są zmiany, konieczne będzie przeciwdziałanie. Bilans energetyczny jest po­ważniejszą sprawą niż wpisy do budżetowej księgi głównej i operacje ministrów finansów. Od układu opadów zależeć będzie życie ludów i losy państw. Aktualnymi swymi poczynaniami człowiek może przez niedopatrzenie lub ignorancję wywołać zmiany w roz­kładzie opadów, powiększyć je na przykład w rejo­nach obecnie jałowych, wysuszyć zaś obszary obec­nie żyzne.„Woda, woda wszędzie — i ani kropli do picia” — żalił się stary żeglarz Coleridge’a. Przekleństwo alba­trosa, które go dotknęło, może też spaść na całe spo­łeczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *