KAŻDY HURAGAN

Każ­dy huragan powoduje — nie mówiąc już o stratach w ludziach: „Flora” w roku 1963 zabiła prawie 7000 osób — zniszczenia rzeczowe, idące czasem w setki milionów dolarów. Dojrzały huragan jest samoczyn-j nym układem cyrkulacji atmosferycznej, „machiną” trąby powietrznej, w której prędkość wiatru przekra­cza 75 mil na godzinę. Średnica huraganu wynosi naj ogół od 100 do 800 mil, czas życia od jednego do trzy­dziestu dni. Na półkuli północnej wirowanie powie­trza w huraganach jest przeciwne do obrotów wska­zówek zegara z powodu rotacji Ziemi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *