MECHANICZNA ANALOGIA

group of women running on brown wooden floor

Analogii mechanicznej dostarcza regulator zainstalowany w maszynie parowej przez Jamesa Watta, pierwszy automat ze sprzężeniem zwrotnym: wirujące kule-ciężarki powiększały przyśpieszając orbitę swego ruchu i podciągały zawór, który wy­puszczał parę obniżając ciśnienie i zmniejszając pręd­kość obrotów maszyny, co z kolei zbliżało kule-cię­żarki do osi i zamykało zawór.) Przekształcanie chmur wiąże się, jak już wspomniano, z przemianą w śnieg lub lód przechłodzonych kropelek wody. Przechłodzona jest woda, która pozostaje ciekła w tempera­turach, poniżej których zwykle zamarza. Właśnie w chmurach u szczytu normalnie się rozwijającego huraganu woda czasem nie zamarza, mimo że panują  tam zazwyczaj temperatury poniżej 30°C.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *