MORZE NAD NASZYMI GŁOWAMI

Zdajemy sobie dobrze sprawę z tej ochrony, stale bowiem dowiadujemy się o sposobach, jakimi sztuczne satelity mierzą i liczą promieniowanie ultra­fioletowe, promienie kosmiczne (cząstki atomowe nad­latujące z przestrzeni), meteory, pył i tak dalej. Osło­na atmosferyczna chroni nas przed bezpośrednim szkodliwym wpływem tych wszystkich zjawisk. Żyjemy na dnie rozległego i głębokiego oceanu po­wietrza. Nasza atmosfera składa się w około czterech piątych z azotu, w jednej piątej z tlenu oraz: z drob­nych ilości innych gazów. Zawiera też parę wodną w ilościach zmiennych, aż do nieco ponad czterech procent objętości. Łączna waga atmosfery daje na powierzchni Ziemi ciśnienie 15 funtów na cal kwa­dratowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *