NIE KWESTIONOWANY FAKT

woman standing near yellow wall

W czajniku stojącym na ogniu woda ze spodu przebija się kipiąc ku górze; w przy­padku Ziemi jest to czajnik kulisty i obrotowy.Nikt poważnie nie kwestionuje faktu, że przynaj­mniej w ciągu ostatnich 50 000 000 lat pole magne­tyczne Ziemi pokrywało się z aktualnym. Potwier­dzają to badania magnetyzmu skał: ta stosunkowo młoda dyscyplina powstała w ramach starań o powią­zanie grawitacji z magnetyzmem — mówiąc nawiasem na istnienie takiego związku zdawało się wskazywać zachowanie gwiazd podwójnych, owych hantli nie­bieskich. Aby zdobyć pomocne sprawdziany, naukow­cy zeszli do głębokich kopalni, zaczęli się też ogrom­nie interesować objawami magnetyzmu struktur skal­nych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *