ODPOWIEDZIALNI NAUKOWCY

group of women running on brown wooden floor

Odpowiedzialni naukowcy, w których imieniu wy­powiadał się Massey, sam też zresztą „człowiek Kos­mosu”, uznawali więc, że zakażenie pozaziemskie nie jest tylko sprawą spaczenia obserwacji naukowych, aktualnych i przyszłych, lecz również zagrożenia wa­runków życia na Ziemi.Jakim celom praktycznym służyć może podróż mię- dzyplanctarna poza tym, że zaspokaja ciekawość ludzką, nigdy niesytą, której nikt nie chciałby potępiać; poza może tymi, co powtórzyliby za Faustem, iż zby­tek pytań naraża na wieczne potępienie? Radziecki akademii?; E. K. Fiedorow na Konferencji ONZ w sprawie wykorzystania nauki i technologii na rzecz rejonów mniej rozwiniętych (Genewa 1963) był opty­mistą. Zaludnienie świata wzrasta w alarmującym tempie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *