OTOCZKA

Nim przejdziemy do nauk o Ziemi, to jest traktują­cych o naturze planety, na której bytujemy, zajmij- my się jeszcze trochę Słońcem, właściwym — jak mo­żemy przyjąć — sprawcą powstania Ziemi. W każ­dym razie nie sposób przeczyć, że dzięki niemu trwa nasze życie. Oto pokrótce dowód tożsamości Słońca. Jest najbliż­szą z gwiazd, gorącym, o własnej mocy świecącym globem. (W odróżnieniu od planet, które świecą świa­tłem odbitym.) W porównaniu z innymi gwiazdami jest średniej wielkości. Największe z ciał Układu za­wiera tysiąc razy więcej materii niż Jowisz i ponad 300 tysięcy razy więcej niż Ziemia. Przyciąganie gra­witacyjne Słońca dyktuje ruchy planet, promienie zaś jego dostarczają energii, która podtrzymuje prawie każdego rodzaju aktywność na Ziemi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *