PIERWSI NA ANTARKTYDZIE

Nieźle by w tym miejscu pa­sowała — jak już zauważono — Antarktyda o ile potraktowalibyśmy Łuk Szkocki jak zawias, na któ­rym obróci się ją wokół Południowej Afryki.Pierwszych badaczy, którzy zresztą byli też pierw­szymi w ogóle ludźmi na Antarktydzie, zdumiało zna­lezienie tam dowodów kwitnącego niegdyś życia ro­ślinnego i zwierzęcego. Były to skamieniałe pnie drzew, odciski liści na skałach i pokłady węgla wska­zujące, że musiały tam rosnąć gęste, tropikalne lasy. Znaleziono ślady wszystkich kolejnych postaci życia roślinnego od pierwszych form morskich aż do cał­kiem juz późnych przodków naszych współczesnych drzew leśnych. Są też skamieliny zwierzęce. Geologowie radzieccy ustalili metodą pomiaru radioaktyw­ności wiek odsłonięć skalnych na Wschodniej Antark­tydzie na około 1450 milionów lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *