PODNIESIENIE PRODUKCJI

Jednym ze sposobów podniesienia produkcji żyw­ności niezbędnej dla utrzymania zwiększającej się liczby ludności jest nawadnianie. Oznacza to magazy­nowanie wody, zazwyczaj za pomocą zapór naziem­nych: w gorącej strefie klimatycznej, tak jak w przy­padku tamy asuańskiej straty wskutek parowania dosięgają czasem jednej trzeciej pojemności zbiorni­ka, nie licząc parowania z kanałów rozprowadzają­cych. Można przewidzieć, że zapotrzebowanie na wo­dę będzie w roku 2000 cztery razy wyższe niż w la­tach sześćdziesiątych i wprawdzie całkowity spływ w obiegu rzecznym będzie nadal wielokrotnie większy od potrzeb, ale ekonomiczny kcszt wykorzystania go  wydatnie wzrośnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *