POWSTAJĄCY PARADOKS

Warto odnotować, że powstaje w ten sposób taki sam paradoks, jak wówczas, gdy chodzi o światło, aczkolwiek w teorii klasycznej wychodzimy wówczas od z góry powziętego wyobrażenia światła, całkowi­cie odmiennego. Światło w teorii klasycznej jest mia­nowicie zjawiskiem falowym, najlepiej zaś dowodzą tego właśnie eksperymenty z dyfrakcją i interferen­cją .Interferencję wykrywa się eksperymentalnie, dokładnie tak samo jak interferencję elektronów na przykład zaczernieniem błony fotograficznej: efektem realnie obserwowanym na takiej błonie jest szereg kropek; wygląda na to, że w miejscu każdej z nich tak zogniskowała się „porcja” światła, iż mogła za­reagować z jednym atomem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *