PRĄDY NIEZALEŻNE OD WIATRÓW

silhouette of woman dancing ballet

Są też jednak prądy niezależne od wiatrów. Można by je uznać za uzasadnienie podziału oceanu (w sen­sie geograficznym jednolitego) na „Siedem Mórz”, po­nieważ islnieje siedem odrębnych systemów cyrkula­cji: arktyezny, antarktyczny, północnego i południo­wego Pacyfiku oraz Oceanu Indyjskiego. W każdym z tych układów dominuje jakiś silny prąd, na przy­kład Kuroshio (Kuro Siwo, prąd japoński) na pół­nocnym Pacyfiku, prąd Humboldta na południowym, prąd Zatokowy (Golfsztrom) na Atlantyku północ­nym, Anulhas (pi‘ąd Igielnego Przylądka) na Oceanie Indyjskim. Prądy stale do tego stopnia niwelują po­tężne siły wiatrów, że bardzo niewiele wody prze­chodzi przez równik, aczkolwiek na Atlantyku od­bywa się pewna jej wymiana w głębi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *