PRĄDY WIETRZNE

Prądy wietrzne są jakby dmuchaniem na herbatę na wielką skalę. Kiedy wiatr przez jakiś czas się nie zmienia, wówczas wskutek tarcia między poruszającą się atmosiferą i warstwami wody w oceanie powstaje silny prąd. Jego kierunek nie jest całkiem zgodny z kierunkiem wiatru, ponieważ działa tu siła Coriolisa, która odchyla prąd, podobnie jak w pokoju dzie­cinnym odchyla wirującego bąka. Warstwa po­wierzchniowa wprawiona w ruch pod wpływem wia­tru oddziałuje na następną od góry i tak po kolei, jednakże prędkości są przy tym coraz mniejsze, od­chylenie zaś wzrasta, aż wreszcie na pewnej głębo­kości prąd zawraca i z prędkością równą jednej dwu­dziestej trzeciej prądu powierzchniowego pędzonego wiatrem płynie w przeciwną stronę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *