PRZEKSZTAŁCENIE KOSMOLOGII

Paradoks Olbersa przyczynił się do przekształcenia kosmologii w naukę, ponieważ zmusił ludzi nauki do rozważenia na nowo i sprawdzenia przez obserwację jego załcżeń. Po pierwsze, obserwujemy więc, że gwiazdy nie są rozmieszczone tak, jak widzowie wo­kół stadionu na trybunach, bez końca. Skupiają się w galaktyki, a zatem wokół wielu stadionów, przy czym postrzegamy miliardy galaktyk poza naszą Dro­gą Mleczną. Rozumowanie Olbersa pozostaje jednak w mocy, jeśli bowiem zamiast „gwiazd” wstawić wszędzie „galaktyki”, argumentacja nie ulegnie zmia­nie, jarzące się poświatą niebo będzie teraz dziełem galaktyk i gromad galaktycznych. Podobnie nie jest tu istotny fakt, że Olbers zakładał natychmiastowość światła, podczas gdy my znajdujemy, iż bieganie ono z prędkością 186 300 mil na sekundę i że wobec tego światło gwiazdy, którą obserwował Olbers, nie po­wstało tej samej nocy, lecz miliony lat wcześniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *