PULS WSZECHŚWIATA

silhouette of woman dancing ballet

Zauważono je już dwadzieścia lat przedtem, ale uważano za błękitne gwiazdki w zewnętrznych obszarach naszej Drogi Mlecznej. Nie emitowały one sygnałów radiowych. W tym samym mniej więcej czasie co Sandage, dr Maarten Schmidt opublikował wyniki analizy spektralnej światła z pięciu innych, bardzo — jak się okazało — odległych obiektów emi­tujących fale radiowe, „ąuasigwiazdowych radioźró­deł” (QUASARS ). Do roku 1963 również i te obiek­ty uważano za zwyczajne, choć słabo widoczne gwiaz­dy Drogi Mlecznej.Te stelarne obiekty, uchodzące poprzednio za de­tale, rodzaj cekinków na kotarach Drogi Mlecznej, na proscenium dioramy wszechświata, leżą — jak się teraz okazało — bardzo daleko, w stereoskopicznych j głębiach przestrzeni, bo aż na horyzoncie, zupełnie; z tyłu sceny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *