SIEDEM DZIESIĄTYCH GLOBU

Aby poinstruować planistów inwazji, potrzebny był specjalny program badawczy. Naukowców w mundu­rach komandosów, z przyczernionymi twarzami, wy­sadzano potajemnie nocą na pilnowanych przez Niem­ców plażach. Mierzyli tam układy linii brzegowych, pobierali próbki gleby i badali inne elementy mogące mieć wpływ na charakter fal w okolicy. Z badań tych, prowadzonych pod paszczami armat wału Atlantyc­kiego, pospiesznie wyciągano dane, które dzięki uprzednim pracom teoretycznym Harolda Jeffreysa, Haralda Sverdrupa i Waltera Munka udało się zesta­wić z mapami pogody. W ten sposób ustalono progno­zy wysokości i częstotliwości fal.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *