SKOORDYNOWANY SYSTEM

Taki skoordynowany system obserwacji oznaczał systematyczne po­bieranie „próbek pogody” przy powierzchni i w jej pobliżu. Lecz wyże i niże z codziennych prognoz są tylko pozycjami kroniki. W równanie pogody wchodzi ; wiele innych zmiennych, w szczególności huragany, owe tak szybkobieżne i tak niszczycielskie klęski ży­wiołowe. Aby móc przewidywać huragany i ratować przed nimi życie, jeśli już nie dobytek ludzi, nieod­zowne jest rejestrowanie ich narodzin — gdzieś na milionie mil kwadratowych oceanu — i obserwowa­nie ich ruchów, owych fantastycznych ładunków energii, jakie reprezentują ich wiry i zakosy. Aby uzyskać tego rodzaju informacje, trzeba być obok patrzeć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *