SPALINY I CZŁOWIEK

Spaliny i rakiet tworzą warstwy zwiększonej absorpcji; celowo  rozsypuje się opiłki miedziane lub wprowadza inne i zaburzenia naturalnych układów, jak przy „operacji j tęcza” z pasami Van Allena. Smugi kondensacyjne, podobne do białych chmurek, które wytwarza lata­jący wysoko odrzutowiec, mogą wywrzeć bardziej bezpośredni wpływ na klimat niż dwutlenek węgla. Pokrywa chmur jest najważniejszym z czynników: określających współczynnik odbicia Ziemi odgrywa; ; rolę naturalnego termostatu, który utrzymuje w zno­śnych granicach temperaturę na świecie. Kiedy po­krywa chmur rośnie, mniej promieniowania słonecz­nego dosięga Ziemi — i odwrotnie. Przeciętnie po­krywę chmur nad Ziemią szacuje się na około 55 pro­cent. Współczynnik odbicia licząc razem z tą pokry­wą wynosiłby przeciętnie 35 procent.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *