SUWERENNOŚĆ ONZ

Suwerenność ONZ i jej odpowiedzialność za ocean powinny dotyczyć nie tylko minerałów. Jeśli mamy uprawiać morza i udomowić ich faunę na rzecz świa­towej gospodarki spożywczej, nie należy eksploatacji podwodnych łąk i pastwisk powierzać żadnemu kra­jowi ani też żadnego do tego upoważniać. Na przy­kład brytyjscy specjaliści z zakresu biologii morza wykazali już dawno temu, że najzupełniej realne jest zorganizowanie na lądzie wylęgarni ryb, na przykład płastugi i soli, i hodowanie ich tam aż poza wiek, w którym w warunkach naturalnych padają łupem niezliczonych wrogów. Kiedy już podchowane rybki potrafią nieźle sobie radzić, można je wypuszczać na naturalne żerowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *