TŁUMIENIE HURAGANU

Satelity meteorologiczne nie posiadają wprawdzie umiejętności tłumienia huraganów — co oczywiście byłoby ideałem — pozwalają jednak śledzić ich po­wstawanie i nadzorować ruchy. Rzeczą normalną sta­ło się przepowiadanie huraganów i ostrzeganie ludzi tak, że tracąc nieruchomości, przynajmniej siebie sa­mych mogą ocalić. Szerokokątne obiektywy nigdy nie zasypiających kamer nadzorują nieustannie dziesiątki tysięcy mil kwadratowych, tak że prognostycy otrzy­mują co dwadzieścia cztery godziny obraz całego hu- raganogennego obszaru. Wszystko to zaś przypomina, że znajdujemy się na dnie morza równie burzliwego i dla nie marynarzy| równie gwałtownego jak oceany. 5 000 000 000 000 000 i 1 ton atmosfery znajduje się w nieustannym ruchu, który podtrzymywany energią słoneczną jest sam z kolei źródłem sił nieporównanie większych niż te, które  zdolny był wytworzyć człowiek nawet w bombach j wodorowych — mirażu megalomanii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *