TRANSMITOWANIE SYGNAŁÓW

Sygnały te można transmitować (wychwytywać w odbiorniku telewizyjnym) i prze­kształcać w wiązkę elektronów w kineskopie. Wiązka ta pada na wewnętrzną płaską powierzchnię kine­skopu powleczoną chemikaliami. ChemikaHa na po­wrót przetwarzają promienie katodowe na częstotli­wości świetlne, uchwytne dla wzroku widzów. Czę­stotliwości wytworzone przez pierwotne fotony — to znaczy te porcje światła, które trafiły w mozaikę optyczną w kamerze — można też magazynować jako nie przekazane sygnały na taśmie video> podobnie jak drgania głosowe przekształcone w mikrofonie w postać elektroniczną można składować magnetycznie na pospolitej taśmie magnetofonu. Kiedy głowica ma­gnetyczna reaktywuje zapis z taśmy, zostaje odtwo­rzony oryginalny proces elektronowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *