W DWOJAKI SPOSÓB

Można w dwojaki sposób naruszyć tę równowagę w odtwarzaniu kry: przez wzrost tempe­ratury powietrza w lecie oraz przez podgrzanie wody wskutek przeniknięcia do warstw powierzchniowych cieplejszych prądów z Pacyfiku.Oceany są ważnym czynnikiem w bilansie dwutlen­ku węgla. Zawierają one około 130 000 000 milionów ton dwutlenku węgla, mniej więcej 50 razy więcej niż powietrze. Pewna jego ilość jest rozpuszczona w wodzie, ale większość związana jest w węglanach. Oceany co roku wymieniają z atmosferą około 200 mi­liardów ton dwutlenku węgla. Kiedy wzrastają stęże­nia w atmosferze, oceany wykazują tendencję do ab­sorbowania części nadwyżki, kiedy zaś te stężenia ma­leją, zbiornik oceaniczny uzupełnia ubytki w po­wietrzu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *