W OBSERWOWANYM UKŁADZIE

Również w naszym ob­serwowanym bezpośrednio układzie planetarnym cza­sy obiegu rosną wraz z oddaleniem od Słońca pla­nety jednak są spoiste i oddzielne, natomiast sytuacja w układzie gazów przypominała raczej to, co się dzie­je, gdy rwąca rzeka opływa jakąś stałą przeszkodę Omijając ją, równy nurt rozdrobni się w serie drob­nych, nieregularnych ruchów, które kłębiąc się towarzyszą głównemu prądowi. Takie turbulencje mają ogromne znaczenie pra- tyczne w hydro- i aerodynamice, zarówno dla erozji grzecznych, jak i dla tarcia skrzydeł samolo- . Własciwosci turbulencji rozpoznaje się w do- oVv1adczemach w tunelu aerodynamicznym, gdzie po prowadzeniu dymu widać wyraźnie zawirowania okrążające przeszkodę, to jest profil skrzydła samo­lotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *