WARSTWA PRZEJŚCIOWA

Warstwa przejściowa, czyli zewnętrzna część jądra Ziemi wokół jądra właściwego, jest roztopionym że­lazem. Może też ona zawierać ślady niklu i innych zanieczyszczeń, ale na przewagę żelaza wskazują dane chemiczne i fizyczne. Przekonująco proste jest też wyjaśnienie, dlaczego zestalone jądro właściwe to że­lazo: ciężkie cząsteczki żelaza osadzały się w środku. Podobnie zachowywały się pierwiastki cięższe od że­laza, lecz na Ziemi jest tych pierwiastków zdecydo­wanie zbyt mało, by mogły wypełnić zestalone jądro właściwe, które — jak to wykazała w roku 1936 duń­ska badaczka L. Lehmann — ma promień 800 mil. Jej wyliczenia potwierdziły później dalsze dowody, łącz­nie z analizą fal uderzeniowych z eksplozji wodoro­wych na atolu Eniwetok w roku 1954. Dano natomiast dwa różne oszacowania gęstości materii w środku Zie­mi: jedno 18 gramów na centymetr sześcienny, drugie tylko 16.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *