WIARYGODNE ZAPISY

Nie wszystek dwutlenek węgla przemysło­wego i rolniczego pochodzenia pozostaje w atmosfe­rze. Trochę zabierają z powrotem rośliny, ale wege­tacyjny cykl absorpcji i oddychania nie narusza nad­wyżki zużycia paliw kopalnych. Większość tej nad­wyżki, gdyby przestało jej przybywać, wchłonęłyby po prostu wody morskie. Badania wykazały, że proces równoważenia ciśnienia CO2 w atmosferze przez stę­żenie dwutlenku węgla w oceanach trwa mniej wię­cej 1000 lat. Lecz trzeba tylko przyjrzeć się istniejącym wiary­godnym zapisom temperatury i statystykom zużycia paliw kopalnych i dokonać ich projekcji w przyszłość, aby przewidzieć zmiany klimatu. Teraz mamy więc ów wspomniany przybytek dwutlenku węgla o 13 pro­cent w ostatnich stu latach. Teoria obiegu CO2 łączy taki efekt ze wzrostem przeciętnej temperatury o 1°F (0,55°C).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *