WIĘCEJ INFORMACJI

Doskonaląc systemy echosondowania natrafia się na trudności wynikające z załamywania się, rozpraszania i absorpcji fali dźwiękowej. Załamywanie się jest skutkiem ugięcia fal dźwiękowych, ponieważ ich pręd­kość zmienia się zależnie od ciśnienia wody, zasole­nia i temperatury. Radar ma tę przewagę, że pręd­kość fal elektromagnetycznych jest stała i’że można dzięki temu znakomicie wyliczyć odległości jako funkcję czasu, którego sygnał potrzebuje, by prze­być drogę tam i z powrotem. Echosonda wymaga na­tomiast znacznie bardziej skomplikowanych obliczeń, ale też gromadzi odpowiednio więcej informacji o    ukrytych czynnikach, które mają wpływ na jej wskazania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *