WSKUTEK ZAŁOŻEŃ

Wskutek takich założeń Einstein po­padł w kłopoty z własną ogólną teorią względności: musiał zmodyfikować swe podstawowe równsnia gra­witacji, dodając składnik równoważny przypuszcze­niu, iż wszędzie w przestrzeni panuje niewielkie ci­śnienie ujemne. Holenderski astronom De Sitter przebadał koncep­cję zaproponowaną przez Einsteina i doszedł do wnio­sku, że taki wszechświat by się nie utrzymał. Gdyby materia była w nim zamknięta jak w kosmicznym więzieniu, to — rzec można — nieuchronna byłaby jej ucieczka za sprawą nowego czynnika, który Ein­stein wprowadził, owego ciśnienia ujemnego, obja­wiającego swą obecność jako odpychanie. Dlatego — argumentował De Sitter — obiekty odległe zachowy­wałyby się tak, jakby uciekały od nas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *