WŚRÓD PROJEKTÓW

man jumping on the middle of the street during daytime

W żadnym razie nie można też oddzielić meteorologii od oceanografii, ponieważ oceany stano­wią wraz z atmosferą maszynę cieplną Ziemi. Słońce sprawia, że wody oceanów parują, by potem, skropli­wszy się w postaci opadów, trafić na powrót do mo­rza. Zimne i ciepłe prądy oceaniczne pozostają we wzajemnym oddziaływaniu z atmosferą, chłodząc ją lub łagodząc jej temperaturę i wpływając na układ opadów. Jednym z celów Międzynarodowego Roku Geofizycznego (1957—1959) było zaradzenie brakom meteorologii powierzchniowej. Wśród uwieńczonych  powodzeniem projektów było stworzenie wokół globu nieprzerwanego łańcucha posterunków pogody we współpracy ze wszystkimi państwami i przy udziale naukowców wszystkich narodowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *