ZAŁOŻENIE POSZUKIWAŃ

W założeniu poszukiwać miano faktów, które by po­szerzyły naszą wiedzę o naturze Ziemi. Dzięki do- wierceniu się aż do płaszcza, możliwe miało się stać otrzymane próbek z głębi skorupy i z płaszcza, do analizy chemicznej względnie petrologieznej. Wiertła wydobywałyby na powierzchnię rdzenie, które pod­dawano by analizie chemicznej i fizycznej badając ich mineralogiczną budowę, zawartość materiałów ra­dioaktywnych; gęstość oraz przewodnictwo cieplne i elektryczne. Dokładniejsze wiadomości o gęstości znalezionych skał pozwoliłyby trafniej określić roz­kład gęstości aż do środka Ziemi. Pomiar radioaktyw­ności próbek pomógłby odpowiedzieć na pytanie, czy Ziemia stygnie oraz wyjaśnić duży przepływ ciepła przez dno oceanu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *