ZAOBSERWOWANE FAKTY

Zaobserwowane fakty zaprzeczyły — jak się zda­je — teorii „stanu stałego”, choć niekoniecznie „nie­ustannemu tworzeniu”. Wszechświat rozszerzający się jest niesprzeczny z kurczącym się, jeśli przyjmiemy koncepcję wszechświata pulsującego, to jest takiego, w którym proces „wielkiego wybuchu” jest powtarzal­ny. Koncepcja ta dostarcza szczęśliwie pierwiastków syntetyzowanych w gwiazdach drugiego porządku, co pozwala kosmologom uporać się z pewnymi trudno­ściami, na jakie się natykają, chcąc zdać sprawę z obecności pierwiastków ciężkich, wchodzących na przykład w skład naszego Układu Słonecznego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *