ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ

Duże ilości wody spływają ze ściekami miejskimi z chłodni przemysłowych; ta woda jednak trafia na powrót do rzek lub do ziemi, choć bardzo zanieczyszczona, i wobec tego w bilansie wodnym figuruje nadal po stronie aktywów. Wszelako wobec masowego zatruwania rzek odzyskać taką wodę moż­na tylko ogromnym kosztem, dzięki oczyszczaniu che­micznemu. Wiele dużych miast pija już własne ścieki. Zapotrzebowanie na wodę będzie nadal rosło w ol­brzymim tempie. Zużycie w gospodarstwach domo­wych jest zwiększone wskutek rozmaitych udogod­nień — łazienek, toalet, spłukiwania ulic, mycia sa­mochodów, ochrony przeciwpożarowej itd., ale w su­mie — mimo że ilościowo znaczne — stanowi jedynie ułamkową wielkość w porównaniu z zapotrzebowa­niem na wodę w hutnictwie stali, papiernictwie, che­mii, przemyśle gumowym i naftowym, które nie tylko dużo zużywają, lecz zatruwają jeszcze znacznie więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *