ZDOBYTE WIADOMOŚCI

Wiadomości tych nie zdobyli różdżkarze: choćby nawet kręcenie gałązką nie było zabiegiem bezsku­tecznym, wiedza, o jaką tutaj chodzi, jest owocem starannie i w ramach międzynarodowego podziału pracy prowadzonych badań. Zaczęła się naprawdę li­czyć dzięki Programowi Strefy Jałowej (Arid Zone Program), w którym UNESCO skupiła specjalistów od wszystkich pustynnych rejonów świata udzielając im poparcia. Problematykę wodną Programu ujęto jako całość i rozszerzono w Międzynarodowej Deka­dzie Hydrologicznej. Nasze dotychczasowe dzieje jako rozrzutników, gdy chodzi o wodę, i niebacznych marnotraw­ców rezerw pod żadnym względem nie budzą zaufa­nia, tym bardziej że obecnie przyrost ludności dostar­czać będzie pretekstu przemożnych rzekomo potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *