ZDOBYWANIE INFORMACJI

Ponad 70 państw, komitety MRG z tych krajów odpowiedzialne były za pracę po­nad 2500 większych i wielu tysięcy tymczasowych stacji. Ponad 30 tysięcy naukowców, inżynierów obserwatorów zbierało żywotne informacje; żywotne w tym sensie, że to, co stanowiło przedmiot badań, rozstrzyga o istnieniu życia na Ziemi. Było to przed­sięwzięcie cywilne, którym kierowała International Council of Scientific Unions (ICSU: Międzynarodowa Bada Stowarzyszeń Naukowych) i któremu patrono­wało UNESCO. Początkowo Międzynarodowym Ro­kiem Geofizycznym poświęconym systematycznym badaniom planety Ziemi i jej kosmicznego otoczenia ogłoszono osiemnastomiesięczny okres od 1 lipca 1957 do 31 grudnia 1958 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *