ZMIANY W OTOCZENIU ZIEMI

man jumping in the middle taken at daytime

Sir Harrie Massey, przewodniczący Brytyjskiej Ra­dy Polityki Naukowej (British Council for Scientific Policy), pisał w The World in 1984: „[wyłoni się do 1984 roku] kwestia, czy nie zostaną wywołane rozległe zmiany w otoczeniu Ziemi, które by otworzyły szerokie pole zakłóceniom z pozaziemskich źródeł nie ł tylko w zakresie radioastronomii, lecz również innych kierunków nauki oraz ogólnego rozwoju. [Do tego czasu] problem osiągnie takie rozmiary, że niemałą część dyskusji międzynarodowych poświęci się usta­nowieniu odpowiedniego systemu kontroli, aby możliwie zmniejszyć powstające na tej drodze zagroże­nia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *