ŹRÓDŁO PARADOKSU

Źródłem paradoksu Olbersa było założenie statycz­ności wszechświata.Rozumowanie Olbersa wykazy­wało więc, przez odwrócenie, że wszechświat musi się rozszerzać. Nie potrzebujemy na początek rozważać przyczyn, skutków i przeznaczeń tego rozszerzania się, sam fakt, że nocą jest ciemno i że nie spłonęliśmy w olbersowskich 10 000°F, starcza za dowód. Dlacze­go? Dlatego, że jeśli wszechświat się rozszerza, to wówczas odległe gwiazdy oddalają się od nas najszyb­ciej, jest zaś w fizyce bardzo prostą prawdą, s:e świa­tło emitowane przez oddalające się źródło jest mniej intensywne w porównaniu ze światłem ze źródła w spoczynku. Gromady galaktyczne, galaktyki i poszcze­gólne gwiazdy wymykają się co sił paradoksowi Ol­bersa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *