NAJDALSZE OBSERWOWANE OBIEKTY

silhouette of woman dancing in the middle of grass field

Linia prosta wskazywałaby, że wszechświat jest otwarty i nieskończony i że rozszerza się ze stalą prędkością. Gdyby wykres dla najdalszych obserwo­wanych obiektów skręcał w prawo, oznaczałoby to, że wszechświat jest otwarty i nieskończony i że roz­szerza się coraz prędzej. Gdyby natomiast wykres skręcał w lewo i zawracał, oznaczałoby to, że wszech­świat jest zamknięty i skończony, z. fluktuacjami i pulsujący, w którym tempo rozszerzania się male­je. Błękitne galaktyki ąuasigwiazdowe i kwazary znajdowałyby się na wykresie daleko i wszystkie, rzecz znamienna, po lewej stronie prostej. Wykorzystując te pierwsze ustalenia Sandage wystąpił z hi­potezą (słowo „wniosek” byłoby nieodpowiednie), że wszechświat jest skonczony, sferyczny i rozszerza się coraz wolniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *