METODY I POMIARY

two women holding hands at the flower field

Obecnie wszakże dowodów na rozszerzanie się wszechświata dostarczają wysoce wysubtelnione me­tody i pomiary stosowane przy badaniu światła, które Francis Bacon nazwał: „Pierwszym tworem Boga”. Za światło wolno nam zaś z pełnym prawem uznać wszelkie promieniowanie elektromagnetyczne, w związku z tym możemy wykorzystać również nowe dowody z radioastronomii.Metod i pomiarów dostarcza spektroskopia. Naj­prostszym przykładem widma badanego przez spek­troskopię jest tęcza. Jest to po prostu białe światło słoneczne rozłożone na barwy składowe (czyli skła­dowe długości fal). Za pomocą pryzmatu lub siatki dyfrakcyjnej można zrobić to samo z większą precy­zją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *