POZA PRĄDAMI HORYZONTALNYMI

two women holding hands at the flower field

Poza prądami horyzontalnymi są jeszcze pionowe, które wynoszą na powierzchnię zimną wodę z warstw przydennych. Ten potężny prąd wynoszący ma ogrom­ne znaczenie dla rybołówstwa morskiego, ponieważ przesuwa składniki odżywcze z największej na Ziemi kompostowni na dnie oceanu aż do wyższych warstw, gdzie aprowidują się ryby jadalne. To tłumaczy, dla­czego najbogatsze tereny połowów, piaszczyste ławi­ce, znajdują się wzdłuż krańców szelfu kontynental­nego. Mechanizm jest prosty. Kiedy wieją wiatry, które pędzą prądy powierzchniowe na pełne morze, wyparta woda musi być zastąpiona, i ku powierzchni, zakręcając wzdłuż klifów podmorskich podnoszą się zimne warstwy denne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *