INNA POMYSŁOWA METODA

Inną pomysłową metodą jest po prostu pomiar fluk­tuacji prądu elektrycznego wzbudzanego w podmor­skich kablach telegraficznych przez ruchy prądów wodnych. Uzyskano tymi sposobami bardzo wiele in­formacji o rozmaitych prądach podmorskich na róż­nych głębokościach i okazało się, że są to jakby stru­mienie i rzeki płynące w najrozmaitszych kierun­kach. Inną odmianą prądu jest prąd zawiesinowy (turbi- dity current). Jest to rodzaj lawiny spływającej ze skłonów klifów podmorskich na szelf kontynentalny.Na takim skłonie gromadzi się niestabilna miesza­nina nieubitych osadów z wodą, wstrząsy Ziemi strą­cają ją periodycznie w dół, tak że powstaje lawina mułu, staczająca się jak wezbrana rzeka z prędkością czasem aż 60 mil na godzinę. Siła takiego prądu wy­rąbuje w osadach hałdy kontynentalnej głębokie ka­niony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *