RAKIETA ZAŁOGOWA

group of women running on brown wooden floor

Gdy w filmie Things to Come rakieta załogowa ru­sza na Księżyc, H. G. Wells wkłada w usta jednej z postaci następujące słowa: „Bo dla Człowieka nie ma spoczynku i nie ma kresu; musi on iść dalej, od podboju do podboju tej małej planety, Ziemi, jej ho­ryzontów i obrotów, i wszystkich praw umysłu, i ma­terii, które go więżą. Potem planet wokół. I na ko­niec, wsikroś ogrom przestworzy — ku gwiazdom. Kiedy zaś posiędzie już wszystkie głębie przestrzeni i wszystkie tajemnice czasu — będzie to nadal po­czątek tylko.”  Im przeto sięgamy dalej w nigdy nie­ustającej debacie o naturze wszechświata, im więcej poznajemy i weryfikujemy aktów, im rozliczniejsze ustalamy i sprawdzamy dowody doświadczalne — tym lepiej wyposażona informacyjnie jest nasza argu­mentacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *