W MIARĘ ROZSZERZANIA SIĘ

W miarę jak wszechświat się rozsze­rza, starsze galaktyki „wynoszą się”, robiąc miejsce nowym, ale przeciętny rozkład wieku pozostaje ten sam, zarówno w obszarach odległych, jak i w bliż­szych, oddalenie nie wpływa na przeciętną żad­nej z cech. Toteż jednym z testów, jakim astronomia doświadczalna poddać może teorię, jest sprawdzenie, czy wraz z oddaleniem zmieniają się jakieś cechy ga­laktyk.Inny test to liczba galaktyk o jasności większej niż założona. Jak już podkreślałem, reflektor szperacza bywa z daleka podobny do ognika zapałki; im niklej- sze wydaje się światło gwiazdy, tym więcej jest pod­staw, by przypuszczać, że jest ona bardzo daleko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *