MORSKA WODA

two women holding hands at the flower field

Statek może zatem obserwować drcgę kotwy. Kolejnym udoskonaleniem jest zupełnie już samo­dzielny przyrząd zawierający generator dźwięku i za­tapiany w prądach głębinowych. Buczek taki uno­szony prądem emituje stale swoje bip-bip i hydro- fony mogą rejestrować jego trasę. Tym sposobem możliwy jest pomiar prądów do głębokości 5000 stóp.Morska woda jest dobrym przewodnikiem elek­tryczności, tę właściwość wykorzystano w GEK, czyli geomagnetycznym elektrokinetografie. Przyrząd ten posiada dwie szeroko rozstawione elektrody które ho­luje się za statkiem. Urządzenie rejestruje sygnały elektryczne stosownie do tego, jaki prąd płynie pro­stopadle do kursu statku w danym momencie; po zmianie kursu zmieni się układ odczytów, co przez porównanie pozwoli ustalić charakterystykę prądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *