PASMA WULKANICZNE

woman standing near yellow wall

Na pasma wulkaniczne jako dogodne źródło energii geotermicznej zwróciła po raz pierwszy poważnie uwagę Konferencja ONZ w sprawie nowych źródeł energii (Rzym 1961). Jednym z tych nowych źródeł miały być wulkaniczne formacje, skąd pobierano by sztucznie energię geotermiczną. W skali lokalnej energię geotermiczną eksploatuje się już od dawna, | na przykład w Islandii, gdzie gejzery wykorzysty­wane są do wytwarzania elektryczności, ogrzewania ; domów i wydajnej gospodarki szklarniowej. Na konferencji tej również przedstawiono referat o godnych j uwagi rezultatach energetycznych w Larderello opo­dal Pizy we Włoszech, gdizie gorące gazy — z których nadto uzyskuje się cenne chemikalia — wytwarzają energię elektryczną w ilości porównywalnej do tej, jaka byłaby niezbędna do zasilenia wszystkich włoskich kolei.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *