ODLEGŁA PRZESTRZEŃ

women's black shirt lot

Jak zobaczymy, jest to transpozycja w odległą prze­strzeń doświadczenia fizycznego obserwowanego zmierzonego na Ziemi. Zabieg taki jest uprawniony tylko wówczas, jeśli wszechświat jest jednolity, to znaczy jeśli jest on rzeczywiście kosmos em, czyli porządkiem. Trzeba przyjąć takie założenie, aby móc przystąpić do badania wszechświata. Im zaś efektyw­niejsze stają się nasze narzędzia obserwacji — coraz potężniejsze urządzenia optyczne i radioteleskopy — tym bardziej przekonująco wyglądają argumenty za jednolitością. Jeśli rozsortujemy niebieskie rojowisko przyjrzymy mu się z dość bliska (w szczegółach), się­gając przy tym w głąb wszechświata (z oddalenia) — to ujawnią się zadziwiająco koherentne i powtarzają­ce się wzory.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *