PORÓWNANIE TEORII

women's black tank top

Porównajmy teorie Anaksagorasa — „mauelnicy niebiańskiej” — i Lemaitre’a — „kosmicznego fajer­werku”; obie przyjmują zgodnie, że gdy Kosmos wy­łonił się z uprzedniego chaosu, to tym samym wzor­cowy schemat został ustalony, przy czym Lemaitre dodaje warunek rozszerzania się schematu. Wszystkie galaktyki mają więc takie same świadectwa urodze­nia. Wobec tego badając bliższe galaktyki powinni- byśmy móc się dowiedzieć wszystkiego, co nam po­trzebne, o dalszych. Wolno przypuścić, że obraz okaże się ten sam i że wzory spirali, elipsy czy też sfery będą się powtarzać. Fakt, iż zdjęcia, które w rzeczywistości oglądamy, są nieco wyblakłe, nie ozna­cza, iżby przedmioty na nich były starsze niż te, któ­re oglądamy z bliska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *