TEMPO PRODUKCJI ATOMÓW

Tempo produkcji „atomów wodoru z niczego” (okre­ślenie Bondiego) jest — prawdę mówiąc — bardzo niewielkie, a to wskutek rozrzedzenia materii, co oznacza, iż koincydencja w „polu tworzenia” zdarza się rzadko tak jak w geograficznej i czasowej skali ewolucji człowieka niewielkie były szanse, by męż­czyzna z Jawy spotkał kobietę z Pekinu. W przeli­czeniu na objętość naszej Ziemi takie tworzenie wo­doru niczego dawałoby masę równoważną jednej cząstce’ pyłu na każdy milion lat.Istnieją jednak pewne testy, którym można poddać konkurujące teorie. Jak już podkreślałem, obserwując odległe obszary wszechświata nie widzimy ich takimi, jakimi są teraz. Odbierane przez nas światło bądź fale radiowe były emitowane przed miliardami lat i po­zwalają rozpoznawać obiekty takimi, jakimi wtedy właśnie były.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *